Maaivelddichting

Het maaiveld is de hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op een gebouw. Vaak ontstaat er tussen de fundering en het maaiveld een vochtpobleem. Echt iets voor ons Hydrosec team om te behandelen!

Contacteer ons

maaivelddichting-na.jpg

Maaiveld, wat is dat precies?

Het maaiveld is de hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op een gebouw

De horizontale zone tussen de fundering en het maaiveld is dikwijls een probleemzone die vochtproblemen veroorzaakt. Het bestaat meestal uit ingegraven metselwerk dat onvoldoende beschermd is en zijdelings water doorlaat. 

Zelfs correct geplaatste waterkeringen verhinderen niet dat vocht zijdelings indringt in een gebouw via het ondergronds metselwerk en daardoor chape, binnenbepleistering en kelderplafonds vochtig maakt. 

Maaivelddichting als oplossing voor doorlatend water

Het fenomeen van maaiveldvocht wordt dikwijls foutief beoordeeld als opstijgend vocht. Maar onze vakmannen kennen wel degelijk het verschil. 

De oplossing bestaat uit het vrijmaken van de te behandelen zone, dus vanaf de fundering of kelderwand tot boven het maaiveld. We reinigen de oppervlakte en voorzien deze van een flexibele waterdichting. Vervolgens leggen we eventuele klinkers, beplanting en andere zaken heraan.

Klinkt maaiveldvocht als iets waar jij last van hebt?

Vraag een gratis diagnose aan