Maaivelddichting

Het maaiveld is de hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op een gebouw. Door een gebrek aan de waterdichting tussen fundering en maaiveld kan vocht zijdelings indringen.

Contacteer ons

img-6917.jpg

Maaiveld, wat is dat precies?

Het maaiveld is de hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op een gebouw. 

De horizontale zone tussen de fundering en het maaiveld is dikwijls een probleemzone die vochtproblemen veroorzaakt. Het bestaat meestal uit ingegraven metselwerk dat onvoldoende beschermd is en zijdelings water doorlaat. 

Zelfs correct geplaatste waterkeringen verhinderen niet dat vocht zijdelings indringt in een gebouw via het ondergronds metselwerk en daardoor chape, binnenbepleistering en kelderplafonds vochtig maakt. Dit fenomeen wordt dikwijls foutief beoordeeld als opstijgend vocht.

Maaivelddichting als oplossing

De oplossing bestaat uit het vrijmaken van de te behandelen zone, dus vanaf de fundering of kelderwand tot aan het maaiveld. We reinigen de oppervlakte en voorzien deze van een waterdichte cementpleister en een flexibele bitumencoating. Vervolgens leggen we eventuele klinkers, beplanting en andere zaken heraan.

Vraag hier uw offerte